Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČARODĚJNICE Z AMESBURY

 

1. Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury.

S jasnýma očima, a řečmi pánům navzdory.

Sousedé o ní říkaly, že temná kouzla zná,

a že se lidem vyhýbá, a s ďáblem pletky má!

2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil.

A pověrčivý lid se na pastora obrátil,

že znají tu moc nečistou jež krávy zabíjí.

A odkud ta moc pochází, to každý dobře ví.

3. Když Zuzanu před tribunál předvést nechali,

všichni kolem ní ustavičně volaly:

"Už konec je s tvým řádením už nám neuškodíš,

teď na své cestě poslední, do pekla poletíš!"

4. Přísahal jeden Sedlák, že zná její umění,

ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění.

A v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,

sedlákům krávy zabíjí, tou mocí čarovnou!

5. Jiný zas na kříž přísahal že její kouzla zná.

V noci se v černou kočku mění dívka líbezná,

je třeba jednou pro vždy ukončit ďábelské řádění,

a všichni řvali jak posedlí: "Na šibenici s ní!"

6. Spektrální důkazy pečlivě byli zváženy.

Pak z tribunálu povstal starý soudce váženy:

"Je přece v knize psáno, nenecháš-li čarodějnici žít,

tak před ďáblovým učením, budeš se na pozoru mít!

7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou,

a její slova z něla klenbou s tichou ozvěnou:

"Pohrdám vámi neznáte nic, než samou lež a klam,

pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám."

8. Když vedli Zuzanu na kopec pod šibenici,

tak všude kolem ní se zběhli davy běsnící.

A ona stála bezbraná, však z hlavou vztyčenou,

Zemřela těžce samotná, pod letní oblohou...

 

AKORDY:

 

1. Zuzana Dmibyla dívka, Ckterá žila v DmiAmesbury,
s jasnýma Fočima a Cřečmi pánům Dminavzdory,
souseFdé o ní Cříkali, že Dmitemná kouzla Amizná
a Bže se lidem Amivyhýbá a s Bďáblem Cpletky Dmi, Gmá.